Home

CBS onderzoek

Overzichtpagina lopende onderzoeken - CB

CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans. COEN Conjunctuurenquête. Consumentenprijzen. Daklozen. Dienstenprijzen. Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit. Energieverbruik. Energiewinning, -omzetting en -verbruik jaarcijfers. Energiewinning, -omzetting en -verbruik maandcijfers Inloggen. Als u al een account heeft kunt u in onderstaand formulier inloggen. Mocht u nog geen account hebben kunt u zichzelf registreren. Heeft u al een account maar bent u uw wachtwoord vergeten? Dan kunt u een nieuw wachtwoord opvragen Een belangrijk onderzoek van het CBS op het gebied van de arbeidsmarkt in Nederland is het onderzoek 'Werk'. We willen graag inzicht krijgen wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van de arbeidsmarkt in Nederland

Central Bureau of Statistics Curaçao WTC Building, Piscadera Bay z/n (first floor) Willemstad, Curaçao Telephone: (+599-9) 839-2300 WhatsApp: (+599-9) 520-2227 Email: info@cbs.c [video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/40db33eb204c42a297f2bd31b8a269cd] Waarom is stikstof een discussie? [video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/b88fe2dff6f94200866f5a5c48aedd7e

Inloggen - CB

CBS. Stuur je gebruikersnaam of je e-mailadres in om je wachtwoord te resetten. Als we je terugvinden in de databank sturen we je een mail met instructies, zodat je je opnieuw kunt aanmelden. Zoek op gebruikersnaam. Gebruikersnaam. Zoek op e-mailadres Er zijn vorig jaar minder arbeidsmigranten naar Nederland gekomen dan in de jaren daarvoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De belangrijkste oorzaak daarvoor is de coronapandemie Het CBS vraagt regelmatig Nederlanders om mee te doen aan een van onze onderzoeken. Een enquête wordt door middel van een steekproef afgenomen. Deze video le.. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzoekt samen met SnelStart de mogelijkheid om sneller en eenvoudiger CBS-vragenlijsten in te vullen op basis van een upload vanuit de boekhouding. Voorwaarde hierbij is dat de boekhouding gekoppeld is aan RGS. Wij zoeken intermediairs die mee willen doen aan dit onderzoek Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs is een groot langlopend onderzoek onder scholen dat periodiek plaatsvindt. Het wordt uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)

Moved Permanently. The document has moved here De vragenlijst is rondgestuurd naar geadopteerden en niet-geadopteerden vanuit het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in opdracht van de Commissie Interlandelijke Adoptie. Minister Dekker heeft vorig jaar deze commissie samengesteld om onderzoek te doen naar de 'feitelijke gang van zaken rondom oude adopties vanuit het buitenland en de. Over het CBS De wettelijke taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die het deelt met andere overheden, burgers, politiek, wetenschap, media en bedrijfsleven maatwerk@cbs.nl Links; Berekening onderwijsscores fase 1 Berekening onderwijsscores fase 2 Berekening onderwijsscores fase 3 Berekening onderwijsscores fase 4 Leiden 2016 Capelle a/d IJssel 2017 Den Haag 2017 Home; Leeswijzer.

Het CBS heeft geen onder­zoekers van buiten meer nodig om voor reuring te zorgen Heleen Mees 15 juni 2021, 14:27. Een paar jaar geleden nodigde de directeur communicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Mike Ackermans, me uit. Mike vroeg of ik tegen betaling onderzoek wilde doen met cijfers van het CBS en dat onderzoek publiceren Uit CBS-onderzoek blijkt dat veel werknemers met een flexibele functie uit noodzaak flexwerker zijn geworden

Veel vwo- en havo-leerlingen kiezen schei- en wiskunde

CBS-onderzoek: kenmerken wanbetalers zorgverzekering. Het CBS publiceert op donderdag 18 juni haar meest recente gegevens over wanbetalers van de zorgverzekering naar verschillende kenmerken, zoals geslacht, leeftijd, regio en migratieachtergrond. Wanbetalers zijn personen die verzekerd zijn via de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar het hebben. Over het onderzoek 1.1 Introductie . De ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Justitie en Veiligheid (JenV), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om in kaart te brengen hoe het de asielmigranten die vanaf 2014 in Nederland zijn aangekomen, vergaat op terreinen als de. Op basis van uitgebreid onderzoek met bestaande registerdata heeft het CBS in beeld gebracht hoeveel Nederlandse huishoudens in de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 oktober 2020 te maken hadden met geregistreerde problematische schulden.Dit dashboard geeft de gedetailleerde cijfers weer CBS identificeert deze groep als de kern van de interneteconomie in een nieuw onderzoek met big data van Dataprovider. Uit de eerste onderzoeksresultaten van de big data analyse van de interneteconomie blijkt dat van de 1,5 miljoen Nederlandse bedrijven in 2015 ruim een derde een website had Om informatie te verkrijgen over hoe huishoudens en personen ICT en internet gebruiken, voert het CBS sinds 2005 jaarlijks de enquête 'ICT-gebruik van huishoudens en personen' uit. Ieder jaar doen rond 5 duizend mensen mee aan dit onderzoek. De onderzoekspopulatie bestaat uit alle inwoners van Nederland in de leeftijd van 12 jaar of ouder

Het CBS heeft hier opnieuw onderzoek naar gedaan.Uit het onderzoek blijkt dat 13 procent (circa 856 duizend personen) van de werknemers op 23 december 2016 tot de groep witte werknemers behoort... Sinds 1981 voeren wij het onderzoek de Gezondheidsenquête uit. Met de hulp van de mensen in Nederland verzamelen we belangrijke informatie over welzijn, leefstijl en gezondheid. Dit onderzoek levert bijvoorbeeld ook belangrijke informatie op over het zorggebruik in ons land. Zo kan het beleid over zorggebruik verbeterd worden Uit het onderzoek lees ik bovendien behoefte aan zekerheid. 40,8 procent van de mensen ziet het liefst dat je ook een diploma als arts hebt, 43,2 procent vindt een diploma voor alternatieve geneeswijzen belangrijk. Voor vrouwen telt dit laatste zwaarder. Het CBS heeft ook gevraagd waarom mensen meer waarde aan natuurlijke en integrale zorg hechten

Deze website is door het CBS ontwikkeld in opdracht van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). NRO heeft rapportages ontwikkeld op basis van CBS-data en gegevens uit het LVS. Door hierboven uw bestuursnummer en het wachtwoord in te vullen, kunt u de rapportage(s) voor uw bevoegd gezag downloaden Het onderzoek laat volgens het CBS verder zien dat de coronacrisis nauwelijks leidt tot meer psychische klachten. De tevredenheid over de mentale gezondheid daalde met 1,4 procent naar 81,7 In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden sinds 1987 periodiek gegevens verzameld over de voedselconsumptie en de voedingstoestand van de Nederlandse bevolking in het algemeen en van afzonderlijke bevolkingsgroepen in het bijzonder. Dit onderzoek is de Voedselconsumptiepeiling (VCPVoedselconsumptiepeiling). In het kader van de VCP worden verschillende.

cbs Stuur je gebruikersnaam of je e-mailadres in om je wachtwoord te resetten. Als we je terugvinden in de databank sturen we je een mail met instructies, zodat je je opnieuw kunt aanmelden Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Health Behaviour in School-aged Children onderzoek (HBSC) en data van de Volksgezondheidsmonitor van de Gemeente Utrecht. In de Bijlage staan de belangrijkste gebruikte databronnen en vragenlijsten (p. 22 en 23). Focusgroepgesprekken: Voor het verzamelen van de ervarin Gewoonlijk kunt u bij het digitale loket Gezondheidsmonitors data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau. Omdat het digitale loket tijdelijk niet bereikbaar is, kunt u een aanvraag indienen via monitorgezondheid.nl. Momenteel zijn de data en cijfers beschikbaar uit de.

Demografische en psychografische gegevens kunnen u helpen uw product- en serviceaanbod vorm te geven, promoties en prijzen vast te stellen en klantengroepen samen te stellen op basis van behoeften en interesses. Jonge, vrijgezelle mannen en vrouwen hebben gewoonlijk andere interesses en meer besteedbaar inkomen dan bijvoorbeeld getrouwde mannen en vrouwen met een jong gezin Samenvatting - Asiel en integratie 2021 | CBS. Open of sluit menu. Samenvatting. Executive summary. 1Over het onderzoek. 2Asielaanvraag en opvang. 3Statushouders huisvesting en integratie. Voor wat er feitelijk gebeurt. ©CBS, 2021 Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt data over de Nederlandse samenleving. Deze data wordt verwerkt tot statistische informatie over allerlei maatschappelijke en economische thema's. De wettelijke taak van het CBS is om de statistische informatie op een onafhankelijke wijze zo breed mogelijk te ontsluiten en gelijktijdig publiekelijk toegankelijk te maken Het CBS contact center blijft telefonisch bereikbaar, maar het heeft onze voorkeur dat u uw vragen per e-mail stelt via info@budgetonderzoek.nl. Wij vragen u om mee te doen met dit onderzoek. In de brief die u van ons heeft ontvangen, staat een inlogcode. Gebruik deze code om links in het scherm in te loggen Bemvinda (Guinee Bissau) en Tresor (Ivoorkust), moesten al op jonge leeftijd werken. Wat doet UNICEF voor werkende kinderen en hoe worden Bemvinda en Tresor.

Enquête Beroepsbevolking - CB

 1. istratie gekoppeld aan RGS gebruikt kan worden om een groot deel van een CBS-vragenlijst via een.
 2. Het belangrijkste verschil tussen het onderzoek van CBS en dat van Rabobank, is dat die bank heeft gekeken naar inkomen per huishouden, terwijl het CBS het heeft berekend door te kijken naar personen
 3. In juni 2016 is er onderzoek gedaan door het CBS naar VvE's in opdracht van de Minister van Wonen en Rijksdienst en Stichting VvE belang. Dit was nodig omdat er hiervoor weinig bekend was van de precieze aantallen en de kenmerken van VvE's. In Nederland zijn totaal 143.835 VvE's waarvan 125 duizen
 4. CBS-onderzoek: De uitslag van de verkiezingen past bij ons persoonlijk welzijn. Corona-instructies zoals hier in winkelgebied Bataviastad in Lelystad hindert het gevoel van welbevinden niet. Beeld.
 5. Downloads. Metadata Onbewerkte dataset Dataset voor grafische weergave. Link naar API's. Feed (bulk download) API (voor Apps) Meer informatie. Preview tabel Licentie (CC BY 4.0) Wat is open data? Handleiding odata services Handleiding odata voor Excel Power pivot.

Home Central Bureau of Statistics Curaça

Zelf onderzoek doen met de NCO-data. Het NCO is een combinatie van gegevens van DUO (BRON), van de Inspectie en het CBS uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden. De gecombineerde en geanonimiseerde gegevens zijn opgeslagen in de streng beveiligde omgeving van het CBS. Deze dataset kan door wetenschappers worden geanalyseerd, en vormt. Op basis van onderzoek met bestaande registerdata heeft het CBS de omvang, achtergrondkenmerken en ontwikkelingen in beeld gebracht van de schuldenproblematiek van Nederlandse huishoudens in de periode 2015 tot en met 1 januari 2018. Registerdata waren tot voor kort niet beschikbaar om problematische schulden te meten Inzicht geven in landelijke vraagstukken (CBS) De onderzoeksafdeling gebruikt data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor onderzoek van landelijke vraagstukken gericht op het voorkomen van suïcide. Doel van het onderzoek is onder meer inzicht te krijgen in wat heeft bijgedragen aan de toename in het aantal suïcides sinds 2007

CB

 1. Uitkomsten CBS-onderzoek naar nieuw OLO-model ma 15 juni 2020. DHD heeft het CBS gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een nieuw model voor de berekening van de indicator Onverwacht Lange Opnameduur (OLO). Met de huidige indicator bestaan er verschillen tussen typen ziekenhuizen (UMC's, topklinische en algemene ziekenhuizen) in.
 2. istratief beroep. Mensen met een lang arbeidsverleden ervaren het als rechtvaardig dat zij eerder kunnen stoppen met werken. Bij deze overweging is de vraag of deze groep n
 3. isterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van de verkoopprijzen en verkoopbaarheid van woningen in dit gebied
 4. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek onder bijna tweeduizend mensen via de Gezondheidsenquête. Ruim 80 procent van de 16-plussers vindt vaccineren tegen het coronavirus belangrijk of heel belangrijk. Van degenen die gevaccineerd willen worden of dat al zijn, is bijna iedereen deze mening toegedaan (96 procent)..
 5. Vragen over dit onderzoek kunnen gestuurd worden aan CBS Urban Data Centers onder vermelding van het referentienummer 180952. Ons emailadres is udc.info@cbs.nl. Voor vragen aan de gemeente Den Haag kunt u contact opnemen met Dienst Publiekszaken via prettigwonen@denhaag.n
 6. Het CBS gebruikt de resultaten van dit onderzoek om de indicator onderwijsachterstanden te herijken. Deze indicator vormt de basis voor de verdeling van OAB-middelen over scholen en gemeenten
 7. Uit onderzoek van CBS blijkt al 25 procent van de Nederlanders weleens levensmiddelen online. Plus de hele online food markt is in beweging: de opkomst van de 2B-markt en de online food services,..

Hoewel sommige bepaling niet gelden zodra het gaat om wetenschappelijk onderzoek of om het CBS, zijn mij geen uitzonderingen bekend op artikel 22 AVG. Dit staat in het eerste lid artikel 22 AVG: 'De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd. CBS De Höve, De Heurne. 346 likes · 2 talking about this · 71 were here. cbs de Höv Werken Aan Onderzoek Met Maatschappelijke Impact. In de steekproef vertegenwoordigt u als het ware heel veel andere inwoners van nederland. om een goed beeld te kunnen schetsen van ontwikkelingen in de samenleving, is het belangrijk dat iedereen die in de steekproef zit ook meedoet aan het onderzoek. bedrijven bedrijven zijn wel verplicht om mee te werken. dit staat in de cbs wet The CBS conducted a Housing Needs Survey (Woningbehoefte onderzoek) in Curaçao during the period between March 1 and April 11, 2008. This research was motivated by the need for more insight into the housing situation on Curaçao and the dynamics of this market

CBS onderzoekt mogelijkheden Beperkte Engelstalige website Collaboratory workspace Bijdrage Margriet de Rooij Archivering data Ontsluiting data Systematisch zoeksysteem Bijdrage Henk Laloli Stand van zaken Digitalisering Nederlandse Volkstellingen, 1795 - 1971 Luuk Schreven (NIWI) luuk.schreven@niwi.knaw.nl Korte introductie Life Courses in. Studiemiddag van de Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD), 'Nieuwe databronnen voor demografisch onderzoek' Symposium over de Digitalisering van Volkstellingen 1795 - 1971, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Voorburg, 12 november 2004 : 2003 Berry Feith en Luuk Schreven - 'Poster sessie Volkstellingen 1795 - 1971'. Onderzoek naar de relatie tussen vrijwilligerswerk en persoonlijk welzijn. Er is gekeken naar ervaren geluk en tevredenheid over eigen leven, sociale leven en psychische gezondheid. Personen met laag inkomen in Hoeksche Waard, 2018 29-1-2020 16:00 Cijfers

CBS Statlin

Bijna een derde minder kilometers afgelegd in 2020 30-6-2021 00:00 Artikelen. In 2020 werd 147 miljard reizigerskilometer te voet, met fiets, auto, trein of een ander vervoermiddel afgelegd CBS-onderzoek: grote vaccinatiebereidheid. Van alle Nederlanders van 16 jaar en ouder is 71 procent van plan zich te laten vaccineren -of al gevaccineerd- tegen het coronavirus. De vaccinatiebereidheid loopt op met de leeftijd en met het onderwijsniveau. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek onder bijna tweeduizend mensen via de.

Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971 Voorbereiding van de digitale publicatie van de tellingen van 1795, 1829, 1839, 1849, 1859, 1930, 1960 en 197

Doorsturen analyseopdracht via e-mail CBS reageert binnen afgesproken termijn Hulp bij formuleren analyseopdracht: Documentatierapport Proefbestand Volkstelling 1971 Conversieproces Originele bestanden december 1992 Leesbare bestanden december 1992 SPSS bestanden november 1999 * * * * CBS berekent toegevoegde waarde van de infrastructuur 30-9-2020 10:18 Overig. Het CBS heeft in een verkennend onderzoek, dat werd bekostigd door kennisplatform NGinfra, een inschatting gemaakt van de toegevoegde waarde van infrastructuur voor de periode 1995 tot en met 201

cbs.nl Get all latest Coupon Codes, Discount & Promo Code. Over 1,000,000+ Coupons Updated Dail Het onderzoek vindt gedurende het hele jaar plaats en wordt uitgevoerd door het CBS. Na een aselecte steekproeftrekking uit de gemeentelijke basisadministratie worden respondenten per brief uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Verplaatsingen en motie 26 Aug, 2019. Door Brenda Dekkers. Toen ik deze column schreef, was het Onderzoek Belevingen van CBS net uit. De highlights, voor het geval die inmiddels wat zijn weggezakt: 'Bijna een kwart van de volwassenen hecht evenveel waarde aan alternatieve geneeswijzen als aan reguliere geneeswijzen Het onderzoek bevat tevens een beschrijving van de organisatie van de wijk- of buurtteams en de wijze waarop deze 5 gemeenten de teams bekostigen en aansturen. Verder wordt gekeken naar het type aanbod in de wijk- of buurtteams, inclusief veranderingen in de tijd en de levering van gegevens over dit aanbod aan CBS

cbs Stuur je gebruikersnaam of je e-mailadres in om je wachtwoord te resetten. Als we je terugvinden in de databank sturen we je een mail met instructies, zodat je je opnieuw kunt aanmelden Thanks for visiting the website of Columbia Business School. The page to which you linked is on a retired server, but the content is still available. Use the navigation or search box on this page to find what you need

Sport - CB

WoonOnderzoek Nederland. Introductie. Het WoON geeft inzicht in de woonsituatie van Nederlandse huishoudens, hun wensen ten aanzien van het wonen en de woonomgeving en de keuzes die zij maken op de woningmarkt. In het kader van het onderzoek worden ruim 40.000 personen ondervraagd Seks onder je 25e is een grootschalig representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland tussen de 12 en 25 jaar. De voorbereidingen voor de vierde editie zijn in 2021 gestart. Over Seks onder je 25e (2017) In 2017 voerden Rutgers en Soa Aids Nederland dit onderzoek uit in samenwerking met GGD'en, het RIVM en het CBS Het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (Westerdijk Instituut-KNAW) beheert een wereldvermaarde collectie van levende schimmels, gisten en bacteriën en is een expertisecentrum voor mycologie, onderzoek naar schimmels en zwammen. Het Westerdijk Instituut bestudeert de biodiversiteit in het hele spectrum van het schimmelrijk

Werkwijze Veilig Thuis - Beleidsinformatie Veilig Thuis | CBS

Verplichte CBS-vragenlijst Ondernemersplein - KV

Het Trimbos-instituut doet onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale veerkracht en verslaving. Wij zetten ons met kennis en innovatie actief in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid in Nederland en daarbuiten. Contact. Trimbos-instituut Da Costakade 45 3521 VS Utrecht. Postbus 72 Welkom bij de digitale databank voor de Arbeidsmarkt voor Zorg en Welzijn. Deze is ontwikkeld voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en biedt een breed scala aan gegevens over de arbeidsmarkt voor personeel in de zorgsector. U kunt zelf grafieken en tabellen maken, aanpassen, en opslaan Interactive Europe is een jaarlijkse, kwalitatieve en kwantitatieve studie van CBS Outdoor International naar het interactieve gedrag van consumenten. Meer dan 5.000 mensen uit zes Europese landen zijn in oktober/november 2012 hiervoor geïnterviewd. Dit jaar is ook Nederland in het onderzoek meegenomen

Voedselconsumptiepeiling RIV

Persoonskenmerken worden bij het CBS vervangen door een pseudosleutel en er wordt nauwlettend gekeken of resultaten niet herleidbaar zijn naar personen. Ook worden de methode van onderzoek en de resultaten van de analyses altijd openbaar gemaakt, ongeacht de vraag wat dat betekent voor het bestaande overheidsbeleid February 6, 2011 / 9:16 AM / CBS. The simple request for PRIVACY PLEASE sounds almost quaint in the age of full body scans and Facebook. And even for those intent on maintaining their privacy. Maar het kan ook met de opkomst van andere soorten uit zuidelijke streken te maken hebben. Of de inheemse soorten achteruitgaan door concurrentie, moet toekomstig onderzoek uitwijzen, volgens het CBS In dit onderzoek zijn de geanonimiseerde en geaggregeerde netwerkdata exclusief en zonder daar vergoeding voor te ontvangen met het CBS gedeeld. Vodafone-data op Koningsda

MijnOverheid - Digitaleoverheid

Onderzoek2 Cbs : CB

Als centrale leverancier van data voor grootschalig onderzoek is het CBS de belangrijkste bron van de termen westers en niet-westers. Volgens een woordvoerder is het statistiekbureau zich bewust. 3. Onderzoek via interviews en een quikscan Voor deze verkenning zijn 20 semigestructureerde interviews gehouden onder drie respondentengroepen: N = 7 N = 7 N = 6 Jongeren 16+ die specialistische jeugdzorg ontvangen en in jongerenwerk participeren Jongerenwerkers werkzaam in professioneel jongerenwerk Jeugdhulpverleners werkzaam i

Vergeten wachtwoord - CB

Enquêtemoeheid bedreigt CBS-onderzoek. Nederland is enquêtemoe. Door de wildgroei van commerciële onderzoeken zijn steeds minder Nederlanders bereid om informatie te verstrekken. Onderzoek in het algemeen belang, zoals dat onder meer wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), raakt hierdoor in de knel... Cbs onderzoek 'Niet meewerken met het CBS kost tot 16.000 euro' Het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS is in Nederland als zelfstandig bestuursorgaan de aangewezen instantie waar verzameling, bewerking en publicatie van statistieken ten behoeve van overheid, wetenschap en bedrijfsleven zijn gecentraliseerd

Zelfs de hipster wil een rijtjeshuis - NRC

CBS: migratie naar Nederland nam af, vooral minder

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begint morgen een onderzoek naar het gebruik van internet en media op Curaçao. Dit meldt het Antilliaans Dagblad Het CBS-onderzoek Miljonairs 2017. 26 juni 2019 _____ Het is weer tijd om geringe aandacht te besteden aan het jaarlijkse CBS rapport Miljonairs naar vermogenspositie, de leefstijl slaan we maar weer over. Op basis van de integrale vermogens- en inkomensgegevens wordt door het CBS een overzicht gegeven van de vermogenspositie van. 21e eeuwse vaardigheden informatievaardigheden - combineren van zoeken in boeken en zoeken op internet - Jeugdkrakerscompetitie: spelenderwijs opzoekvaardigheden van leerlingen stimuleren Onderzoek CBS de Wegwijzer nulmeting: vragenlijst zelf gemaakt op basis van leerlij

Dementie volksziekte nrGreenpeace: ‘Schiphol ligt op ramkoers met het klimaatWe gooien steeds meer kleding weg, maar recyclen lukt

Algemeen. Productiestatistiek is statistisch onderzoek, dat meestal wordt uitgevoerd in de vorm van een enquête aan een deel van het bedrijfsleven.Dit wordt jaarlijks gedaan, in Nederland door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met als doel economische gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld voor de samenstelling van de nationale rekeningen of voor andere doeleinden DEN HAAG (ANP) - De werkloosheid in Nederland is in juni uitgekomen op 297.000 werklozen. Dat is 3,2 procent van de beroepsbevolking, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De laatste. Jeugdmonitor StatLine bevat alle cijfers van de Jeugdmonitor. U kunt in Jeugdmonitor StatLine zelf tabellen en grafieken samenstellen. De informatie is gratis en gemakkelijk te downloaden Cbs onderzoek vragenlijst 'Niet meewerken met het CBS kost tot 16.000 euro' De NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden - is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers